Semináře

Nabízíme a realizujeme různé vzdělávací akce a semináře dle Vašich momentálních
požadavků a cílů. Spolupracujeme externě se základními školami, mateřskými centry a
zdravotními či sociální institucemi. Délka i zaměření semináře záleží na Vaší aktuální potřebě
a možnostech. Jsme otevření dialogu a jsem schopni se Vám přizpůsobit v co největší možné
míře. Semináře jsou koncipovány v rámci seberozvoje jak pro děti, tak i rodiče či učitele.

Aktuálně nabízené semináře:

  1. Posilování zdravé sebe hodnoty dětí – umění být sám sebou

Seminář je zaměřen na posílení přirozené psychické odolnosti dětí či dospívajících.
Zdravému pocitu vlastní hodnoty stojí často v cestě vnitřní schémata, která jsme získali v
průběhu života, zejména v dětství, od rodičů či škole. V semináři se zaměříme především na
to, jak zaujmout zdravější a svobodnější postoj k sobě i k lidem kolem, což je nakonec to, co
nám dává dobrý pocit ze sebe samých i prožitek síly a svobody.

   2. Aktuální styly a trendy ve výchově dětí

Připravit své dítě na život je zřejmě hlavním posláním všech, kteří jsou rodiči. Máme jasnou
představu, chceme dítě šťastné, sebevědomé, které se jednou uplatní, osamostatní, založí
rodinu a mnoho dalšího.
Těžká situace může nastat tehdy, když se střetáváme s individualitou každého dítěte, s naší
nejistotou, zažitými vzorci, které nám jako dětem, náctiletým i dospělým nevyhovovali, a
přesto je můžeme opakovat.
Jsme zastánci výchovy, která je důsledná, jemná, ohleduplná s jasnými pravidly, které odráží
všechny členy rodiny. Výchovy, která učí empatii, diskuzi a vzájemné toleranci. Rodiče, kteří
mají tyto dovednosti, jsou se svými dětmi v přátelském vztahu a jsou respektováni.

Seminář vám mimo jiné přinese:
-> pohled na současné výchovné styly (liberální, autoritativní, demokratický styl)
-> přehled nevýhodných a výhodných výchovných postupů (podmíněná láska,
     podceňování, dvojná vazba aj.),
-> praktické ukázky
-> stručný manuál, ve kterém budou zásadní informace shrnuty.

   3. Všímavost a Mindfulness u dětí a dospívajících

Techniky mindfulness se zaměřují na rozvoj schopnosti být všímavý a duchem přítomný tady
a teď. Pozorovat co se děje v přítomném okamžiku má široké spektrum účinků na lidskou
psychiku - redukuje stres, napětí, zvyšuje sebevědomí a odolnost, zlepšuje soustředění a
výkonnost, umožňuje příliv energie a prožívání radosti.
Mindfulness znamená prožívat přítomnost. Lidská mysl má schopnost vzpomínat na to co
bylo a konstruovat to, co bude - je to její přirozená vlastnost, která z nás dělá lidi.

V semináři se dozvíte:
-> co je všímavost a jak je pro člověka prospěšná
-> jak si všímat myšlenek a pocitů a jak s nimi pracovat
-> co jsou myšlenkové pasti a jak s nimi pomocí všímavosti pracovat
-> jak akceptovat vlastní emoce a jak se s nimi smířit
-> jak v každodenním životě zvládat negativní emoce, co dokáže všímavost s kultivací sebevědomí a sebeúcty


Mindfulness může pomoci v:
-> lepším učení se ovládání emocí
-> zlepšení sociálních dovedností
-> zlepšení v zaměřování pozornosti
-> zlepšení pracovní paměti a schopnost plánování a organizování
-> zvýšení sebevědomí
-> zvýšení pocitu klidu, uvolnění a sebepřijetí
-> zlepšení kvality spánku
-> snížení výskytu hyperaktivity a impulzivity u dětí
-> snížení úzkosti a depresivního prožívání
-> méně potíží se zvládáním hněvu a problémového chování ( Burke, 2009)

   4. Cesta k autentickému já a podpora zdravé asertivity v praxi

Narodili jsme se tak, abychom byli autentičtí. Být sám sebou je náš přirozený stav. Soužití s
druhými lidmi ovšem není bez překážek, je někdy složité najít rovnováhu mezi vlastními
potřebami a tím, co potřebují lidé kolem nás.
Seminář o lidské přirozenosti a lidském potenciálu, podmíněné lásce, mechanismech
popírání a cestě, jak poznat sami sebe, být sami sebou a dosáhnout tím dobrého života.
Občas prostě vůbec není snadné, rozhodnout se. Obavy z rozhodnutí jsou častou součástí
našeho prožívání i prožívání našich dětí. Přijmout za své rozhodnutí zodpovědnost, strach, že
uděláme chybu, že nás druzí nebudou mít rádi, anebo se na nás budou zlobit. To vše a
mnoho dalšího stojí za tím, že se někdy v životě zasekneme a nevíme, jak dál.
Seminář o motivaci a sebedůvěře v praxi.

© Copyright rodinnykruh