Informace o mně

Motto: " Kde je vůle, je i cesta"

Narodila jsem se v roce 1987 v Březnici. Vzpomínky na dětství mám spojené hlavně s volností a hrami v přírodě. Velkou lásku a respekt k přírodě a pohybu cítím dodnes. Od dětství jsem se chtěla věnovat profesi, která bude mít smysl.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii v Olomouci a obor Rehabilitační psychosociální péče. V době studia na vysoké škole mě oslovila práce s dětmi a dospívajícími a jejich rodinami. Sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem jsem se věnovala prostřednictvím canisterapie.

První odborné zkušenosti jsem načerpala v Psychiatrické léčebně Kosmonosy při práci s dospělými klienty a seniory. Následně jsem pracovala jako školní psycholožka na ZŠ Čakovice, kde jsem se zabývala výchovnými a vztahovými problémy dětí, a to jak individuálně, tak skupinově.

V současné době působím ve zdravotnickém zařízení Modrý dům. Ve své praxi se zaměřuji na léčbu obezity, odborné poradenství a terapii dětí a rodin, celkový osobnostní rozvoj klienta a jeho podporu při zvládání obtížných životních situací osobních, vztahových i pracovních. Externě docházím do několika Základních škol, jako lektorka seberozvojových kurzů pro děti.

Základ pro svoji psychoterapeutickou práci jsem získala v pětiletém psychoterapeutickém výcviku v existenciální analýze a logoterapii. Ve své terapeutické praxi provázím klienty při objevování jejich vlastního léčivého potenciálu.

V práci s dětmi a rodinami vycházím z principů Dyadické vývojové terapie. Těmito principy jsou zvídavost, hravost, přijetí, empatie a aktivní naslouchání. Ve své praxi s dětmi pracuji také s terapeutický pískovištěm, obrazovými kartami a mindfulness aktivitami.

Jsem členkou Společnosti pro existenciální analýzu a logoterapii a České asociace pro psychoterapii. V současné době se aktivně podílím na projektech Dělám, co můžu, Linka psychoterapeutické pomoci Anténa a projektu Červeného kříže Spolu to zvládneme.V rámci dalšího vzdělávání mám absolvovaný roční kurz Traumaterapie http://www.slea.cz/, dvouletý výcvik v Dyadické vývojové psychoterapie - DDP https://www.sos-vesnicky.cz/aktuality/komplexni-vycvikovy-program-zamereny-na-problematiku-prace-s-detmi-v-nrp/. V současné době se dál profesně rozvíjím v komplexním výcviku systematického poradenství a terapie pro dětí a rodiče (https://www.indept.cz/) a v metodě EMDR https://www.emdr.cz/ 

© Copyright rodinnykruh